Autor Marek Maciejewski

Wynurzenie Omniwersum

Wizje na progu śmierci Wczesne badania Williama Barretta, profesora fizyki na Uniwersytecie Royal College of Science w Dublinie, dotyczące wizji…

Autor Marek Maciejewski

Poznaj hybrydy

Wstęp Współczesne zjawisko UFO utrzymuje się w świadomości społecznej od prawie 70 lat. W tym czasie zachowało uporczywie tajemniczą, mglistą…

Autor Marek Maciejewski

Porwane

Redefinicja Podobnie jak Pat, Beth i Amy, jestem uprowadzoną. Byłam porwana i kontrolowana przez nie-ludzkie istoty. Kiedy opowiedziałam swoją historię…