23 kwietnia, 2024 Autor Marek Maciejewski Wyłączono

Poznaj hybrydy

Wstęp

Współczesne zjawisko UFO utrzymuje się w świadomości społecznej od prawie 70 lat. W tym czasie zachowało uporczywie tajemniczą, mglistą jakość, która zarówno frustruje, jak i ekscytuje. Pojawienie się internetu sprawiło, że temat eksplodował nowym życiem i rozwijał się we wszyst‐ kich możliwych kierunkach, obejmując kwestie fizyczne, metafizyczne, psychologiczne i polityczne. Wraz ze zrozumieniem naszej własnej świadomości i odkryciem, jak żyć w pokoju i zrównoważonym rozwoju na tej planecie, może to być najbardziej złożony i ważny temat, przed którym stoi obecnie ludzkość. Ekscytacja i frustracja splatają się wokół głównego przesłania ufologii: szerszej rzeczywistości.

Niniejsza książka ma na celu zbadanie miejsca, w którym spotykają się wszystkie powyższe kwestie – miejsce to zajmowane jest być może przez najbardziej materialny produkt ufologii – żyjące na Ziemi hybrydy ludzi i obcych. Podczas gdy rozbite statki pozaziemskie mogły stać się energetycznym celem przemysłu obronnego głęboko w tajnych bazach i laboratoriach w Stanach Zjednoczonych i poza nimi, jednocześnie na pokładzie bardziej szczęśliwego statku mogła być konstruowana nowa rasa ludzi. Ludzie ci, częściowo ludzcy i częściowo obcy, zostali stworzeni, aby pomóc ludzkości i Ziemi ewoluować. W dążeniu do tej misji ośmiu z nich – składających się z ponad 15 ras obcych – jest gotowych dzielić się swoimi doświadczeniami, wiedzą i praktyką.

Jeśli ta kwestia porusza cię na jakimkolwiek poziomie, bez wątpienia znajdziesz tu materiał, z którym nie spotkałeś się nigdy wcześniej, a który może poszerzyć dla ciebie sferę możliwości, a nawet dać ci bardzo pożądane odpowiedzi.

Naszym celem nie jest „udowodnienie” istnienia tej rzeczywistości. Dla niektórych nie wystarczyłaby żadna ilość dowodów. Gdybyśmy zbadali DNA wszystkich ludzi i odkryli, że rzeczywiście mają tajemniczą genetykę w wyraźnej zgodzie z DNA obcych, którą by zrozumieli, to nadal twierdziliby, że muszą powtórzyć test w innym laboratorium.

Gdyby wyniki zgadzały się z wynikami pierwszego procesu, mogliby protestować, że niczego to nie dowodzi, że to zbieg okoliczności. Mechanika zaprzeczenia u takich osób działa bez zakłóceń. Część tego oporu może wynikać ze strachu − często odrzucamy pomysły, które nas niepokoją. Możemy nie rozumieć naszych lęków i możemy nie mieć ochoty wyciągać ich na światło dnia.

Dlatego nie staramy się pogłębić lęków tych niechętnych, ale oświecić ciekawskich. Mamy tendencję do akceptowania tego, co nam służy, więc jeśli materiał w tej książce jest zgodny z twoimi wartościami i celami, może to przynieść ci wielką osobistą korzyść. Informacje tu zawarte mogą cię zmienić na różne sposoby. Z doświadczenia możemy powiedzieć, że osoba, która zacznie czytać tę książkę, nie będzie tą samą po ukończeniu czytania. Jeśli przyjmujesz w swoim życiu zmiany i rozwój, tutaj jest to
dostępne w obfitości.

Pierwotną intencją Części I było zapewnienie obszernego wprowadzenia, scenografii na różne sposoby, tak aby każdy czytelnik mógł być koncepcyjnie przygotowany do zapuszczenia się w omawiane sfery. Po zakończeniu wywiadów trzy kluczowe rzeczy stały się jasne: po pierwsze, żadne przygotowanie nie będzie wystarczające; po drugie, wygenerowano bogactwo materiału; po trzecie, informacje okazały się o wiele bardziej interesujące, niż jakiekolwiek zewnętrzne spekulacje. W związku z tym sensowne wydawało się omówienie w Części I podstawowych kwestii i dotarcie do informacji dla tych, którzy są gotowi.

Jest prawdopodobne, że każdy czytelnik znajdzie w tej książce materiał, który będzie dla niego wyzwaniem, pobudzi go, a nawet zdenerwuje. To radykalna reorientacja tego, co możliwe, kosmicznego porządku – samej rzeczywistości. Zachodnia nauka głównego nurtu mówi, że większość z tych rzeczy jest niemożliwa, że nie może istnieć. Mówi, że z czymkolwiek mamy tutaj do czynienia, można to wyjaśnić w konwencjonalny sposób materialnego świata i że nie ma czegoś takiego, jak rasy
obcych odwiedzające Ziemię z innych systemów gwiezdnych. Używają jednocześnie argumentu, że jest to niemożliwe, ponieważ sami ludzie nie mogą obecnie tego zrobić ani wyjaśnić.

Jak więc czytać tę książkę? Jeśli czytelnik jest materialistą i jest przekonany, że powyższe twierdzenia współczesnego zachodniego modelu naukowego są całkowicie słuszne, jedną z sugestii może być potraktowanie tej książki jako przewodnika po dobrym życiu. Nawet jeśli wierzysz, że składasz się jedynie z krwi i kości, że jesteś dwunożną istotą z mózgiem jednorazowego użytku, wciąż możesz znaleźć przyjemność w kontakcie z naturą, roślinami i zwierzętami. Większość hybryd dzieli się pięknymi historiami o tym, jak łączyć się z otaczającym nas żywym światem i głęboką troską o niego. To radość widzieć świat ich oczami – daje to nową perspektywę dla naszych własnych doświadczeń. Jeśli nie interesują cię inteligencje inne niż ludzka, ale jesteś duchowo otwarty, możesz znaleźć tutaj wiele bogactwa. Ludzie ci są, być może przede wszystkim, nauczycielami duchowymi. Zauważenie ich zrozumienia wzajemnych połączeń wszystkich aspektów rzeczywistości oraz duchowych ideałów, dla których żyją, uczy pokory.

Ci, którzy są tu wyłącznie dla obcych i UFO i być może są zdeterminowani, by zrozumieć szerszy obraz, znajdą tu dużo więcej elementów układanki. Czy wszystkie ładnie do siebie pasują? Czy może istnieją pewne sprzeczności? Z pewnością wydaje się, że istnieją sprzeczności wewnątrz i pomiędzy zeznaniami, a same hybrydy nie zawsze mogą to wyjaśnić.

Cała ludzka podróż jest pełna pozornych sprzeczności i paradoksów, więc czy powinniśmy traktować hybrydy według innego standardu? Hybrydy posiadają zarówno swoje zrozumienie, jak i ignorancję, mówią o tym, czego doświadczają, co myślą i czują jako swoją prawdę. My po prostu przedstawiamy ich perspektywę.

Każdy czytelnik wyciągnie z tego materiału to, co ma dla niego natychmiastowy sens, inne rzeczy nabiorą sensu z czasem. I może się zdarzyć, że te sprzeczności rozwiążą się w szerszej perspektywie, albo całkowicie przestaną mieć znaczenie.

Część I jest więc tylko krótkim wprowadzeniem. Bada przykłady hybryd w ludzkiej kulturze, od mitologii, poprzez naukę i technologię, po obrazowanie tego tematu w filmie, telewizji i literaturze. Co to ostatnie sugeruje odnośnie agendy, celu i metodologii „hybrydowego programu”? I dlaczego ludzie we wszystkich kulturach fascynują się różnego rodzaju hybrydami? Następnie przyjrzymy się kilku przykładom tego, w jaki sposób ufologia próbowała odpowiedzieć na te same pytania i rozłamowi między „pozytywnymi” i „negatywnymi” wynikami badań. Czy da się pogodzić te pozornie sprzeczne poglądy?

Część II stanowi sedno książki. Hybrydy omawiają w niej swoje doświadczenia i zrozumienie tego problemu. Każdej osobie poświęcony jest jeden rozdział, opracowany na podstawie kwestionariusza. Sesje odbywały się głównie za pośrednictwem połączeń konferencyjnych Skype z udziałem obu autorów i trwały około 50 godzin. Jako główny autor i redaktor, Miguel spędził przynajmniej tyle samo czasu w rozmowach, gdy szukał wyjaśnień lub rozwinięcia niektórych kwestii w opracowywaniu rękopisu (mimo iż wiele godzin spędził z tymi osobami po prostu z tego powodu, że rozwinęła się między nimi przyjaźń). Metodologia jest opisana bardziej szczegółowo we wstępie do części II.
Informacje przekazywane przez hybrydy były często piękne, czasami niepokojące, jednak zawsze poszerzające umysł. Jest oczywiście jeszcze wiele innych pytań, na które nie mieliśmy tu czasu i przestrzeni. Być może zajmiemy się tym w kolejnych książkach w przyszłości.

Część III zawiera tematyczne streszczenia, które analizują i syntetyzują zeznania naszych rozmówców, szukając podobieństw i różnic w każdym obszarze tematycznym. Przyglądamy się programowi hybrydyzacji starając się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób jest on możliwy, jego różnym trybom i jakie rasy wchodzą w interakcje z uczestnikami naszych badań. W naszą analizę włączamy anegdoty z sesji regresyjnych wykonanych przez Barbarę w ciągu ostatnich 25 lat.

„Dlaczego” jest tutaj największym pytaniem: to kwestia celu. Istnieje tu wiele aspektów fizycznych i metafizycznych. Kluczowe pytania dotyczą pojęcia „Wniebowstąpienia”2 − co to jest i jaki ma na nas wpływ? Czego możemy się z niego nauczyć, jak może poprawić nasze życie i jak możemy dążyć do własnego wniebowstąpienia? Jakie są misje hybryd i jakie umiejętności pomagają im wypełniać te misje? Kim są przewodnicy, którzy ich wspierają i czy wszyscy mamy przewodników? „Serce” jest cechą języka hybryd, a my badamy jego różne znaczenia i zastosowania. Po zakończeniu wywiadów pojawiło się pytanie: czy każdy może doświadczyć kontaktu z obcymi? Pojawiły się różne teorie na ten temat.

Projekt wywarł na nas tak osobisty wpływ, że dyskutujemy też o tym, jak znaleźliśmy się w takich okoliczności i o naszych doświadczeniach w pracy z różnymi istotami. W zakończeniu cofamy się, aby spojrzeć na większy obraz. Czego się nauczyliśmy? Dokąd te informacje mogą nas zabrać? Dla tych, którzy chcą bardziej zagłębić się w różne aspekty tego fenomenu i pokrewnych zjawisk, na końcu książki autorzy i hybrydy dzielą się zalecaną lekturą.

Sam materiał może być niezwykle trudny, a kiedy czytelnik dotrze do rozdziału poświęconego osobistej podróży autorów przez ten proces, zrozumie, jak bardzo był trudny. Jednak jak każda książka o takiej złożoności – i naszym zdaniem, mądrości – odwdzięczy się ona wywołując u czytelnika chęć wielokrotnego przeczytania. Zintegrowanie tych informacji zajmie trochę czasu. Niewielu czytelników przejdzie bez wysiłku przez ten materiał i wierzymy, że nikt z nich wcześniej nie słyszał o opisanych tu rzeczach. Pozwoliliśmy każdej hybrydzie na zbadanie swoich idei, procesów i doświadczeń z niespotykaną dotąd szczegółowością.

Może się okazać (jak miało to miejsce w naszym przypadku), że najbardziej użytecznym sposobem podejścia do tego materiału jest jak najwcześniejsze wyeliminowanie osądzania. W zależności od tego, na jakim etapie własnej eksploracji jesteś, twój umysł może w mniejszym lub większym stopniu próbować narzucić ci sposób interpretowania informacji i decydować, co jest prawdą, a co nie. Możesz nawet napotkać jedną lub więcej konceptualnych barier, które wydadzą się nie do pokonania, ale z wystarczającą determinacją możesz odkryć, że porzucając z góry przyjęte wyobrażenia, stajesz się wystarczająco lekki, by wznieść się ponad te bariery. Oczywiste jest, że same hybrydy przez wiele miesięcy, lat, a nawet dekad przechodziły przez taki sam proces i sympatyzują z tymi, którzy próbują zrozumieć sens tych informacji – zwłaszcza, gdy są nowe. Nawet my sami jako autorzy, pomimo dziesięcioleci zainteresowania tematem i badań w tej kwestii, wiele się nauczyliśmy i będziemy to robić tak długo, jak długo będziemy wykonywać tę pracę.

W duchu ujawnienia, nie jest to praca beznamiętnego naukowego dociekania. Bohaterowie tej książki stali się naszymi przyjaciółmi już przed lub w trakcie badań. W niektórych przypadkach wydaje się, że jesteśmy związani w sposób, który niekoniecznie rozumiemy. Do pewnego stopnia może to być po prostu kwestia spotkania pokrewnych dusz, ludzi o wspólnej fascynacji odkrywania głębszej prawdy o rzeczywistości.

Choć temat UFO zawsze był nieprzejrzysty, hybrydy umożliwiają nam dostęp do części, która może w rewolucyjny sposób zmienić ludzkie rozumienie, a my mamy przywilej dzielić się ze światem ich historiami.

Książkę można kupić tutaj.

MIGUEL MENDONÇA I BARBARA LAMB „Poznaj hybrydy” dla VIN ROSS PUBLISING
All rights reserved